گروه تولیدی صنعتی و بازرگانی اقتصاد با نیم قرن تجربه و اعتبار در صنایع پلی اتیلن افتخار دارد که تمامی نیازها در زمینه ذخیره سازی مایعات در مخازن پلی اتیلن همچنین طراحی و اجرای استخر و دریاچه های مختلف مورد نیاز جهت تامین آب آشامیدنی،کشاورزی و مصارف صنایع مختلف را فراهم نماید